Thursday, October 4, 2007

Wednesday, October 3, 2007

VISI,MISI,OBJEKTIF DAN FUNGSI RAYSS

Rumah Anak-Anak Yatim Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah AlHaj Pantai Puteri Melaka.VISI


  • Ianya akan menjadi tempat naungan yang sepadu bagi menampung penghidupan anak-anak yatim dan miskin yang beragama Islam.

MISI  • Merancang suatu kehidupan yang harmoni dan bahagia bagi anak-anak yatim dan miskin.

  • Menyediakan program-program yang khusus bagi membentuk sahsiah diri yang mantap dengan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai akhlak yang murni serta anjakan paradigma yang tinggi.

OBJEKTIF  • Mewujudkan suasana kehidupan yang mesra, harmoni dan erat di kalangan anak-anak yatim dan miskin.

  • Menyediakan kemudahan-kemudahan persekolahan dan latihan-latihan ke arah membina sahsiah diri yang mantap dengan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai akhlak yang murni serta anjakan paradigma yang tinggi.

  • Menyelamatkan masyarakat daripada keciciran golongan anak-anak yang terbiar.

  • Merealisasikan semangat kasih sayang di kalangan masyarakat terhadap golongan yang susah.

FUNGSI


Melaksanakan:-  • Pengurusan penempatan persekolahan.

  • Pengurusan tempat tinggal yang sesuai.

  • Pengurusan makan dan minum yang mencukupi.

  • Pengurusan pakaiandan peralatan harian yang sempurna.

  • Pngurusan pendidikan.

  • Pengurusan latihan dan sukan.

  • Memberikan kasih sayang yang sewajarnya sepertimana anak-anak biasa memperolehinya.